Τρίτη, Ιουν 02nd

Last updateΠαρ, 23 Φεβ 2018 8pm

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

IN VITRO OOCYTE MATURATION

Η in vitro ωρίμανση ωαρίων (IVM) αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο στα πλαίσια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

 

maturation

Η μέθοδος αυτή είναι μια εναλλακτική προσέγγιση έναντι της εξωσωματικής (IVF) , σύμφωνα με την οποία χορηγούνται ορμόνες στη γυναίκα προκειμένου να γίνει ωοληψία.


Αντιθέτως, με την τεχνική IVM η γυναίκα αναλαμβάνει πολύ μικρότερες έως καθόλου ποσότητες ενέσιμων ορμονών, και τα ωάρια που συλλέγονται να ωριμάζονται στο εργαστήριο σε κατάλληλο καλλιεργητικό υλικό.
Στη συνέχεια η γονιμοποίηση των ωαρίων γίνεται όπως και σε έναν συνηθισμένο κύκλο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Η γυναίκα συνήθως χρειάζεται να παρακολουθείται για περίπου μια εβδομάδα, χωρίς να αλλάξει ιδιαιτέρως την καθημερινότητα της.
Αν και το ποσοστό εγκυμοσύνης είναι χαμηλότερο από αυτό της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης , η μέθοδος IVM μπορεί να αποτελέσει μια καλή λύση, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που επιθυμούν να αποφύγουν τη χορήγηση ορμονών.
Οι παρενέργειες που δύναται να σχετίζονται με την ορμονική διέγερση της γυναίκας στα πλαίσια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής περιορίζονται, καθιστώντας την λήψη ορμονών πλέον σχεδόν περιττή.
Η πρόοδος που έχει σημειωθεί με αυτή τη καινούργια τεχνική έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση 117(μέχρι και τον Ιούλιο του 2004) υγιών παιδιών σε όλο τον κόσμο, απόδειξη ότι πραγματικά η IVM μπορεί να αποτελέσει μια σοβαρή εναλλακτική απάντηση για ζευγάρια που προβλήματα υπογονιμότητας. 

1

ivm1

 

Κατά τη διάρκεια του φυσικού κύκλου μιας γυναίκας, περισσότερα του ενός ωοθηλάκια στρατολογούνται προκειμένου να ολοκληρώσουν την αναπτυξιακή τους πορεία. Μετά από περίπου 14 ημέρες (στη μέση δηλαδή ενός κύκλου 28 ημερών) μόνο ένα από αυτά τα ωοθηλάκια συνήθως ωριμάζει (με διάμετρο περί τα 20mm), δίνοντας έτσι ένα ώριμο πλέον ωάριο(1-5).

Τα υπόλοιπα ωοθηλάκια σταματούν την ανάπτυξή τους και ατροφούν(4).

Αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του IVM (εξωσωματική ωρίμανση των ωαρίων), είναι ότι συλλέγονται ανώριμα ωοθηλάκια (με διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 2mm και 12mm), όταν αυτά ακόμα βρίσκονται στην αρχή της ανάπτυξής τους(1-3). Έτσι αυτά τα ωοθηλάκια και άρα τα ωάρια είναι κατά τη στιγμή της λήψης τους ανώριμα.

Στη συνέχεια τα ωάρια ωριμάζονται στο εργαστήριο μέσα στις επόμενες 48 ώρες με τις διαδικασίες του IVM, χρόνος που υπολλείπεται σημαντικά από το χρόνο που απαιτείται φυσιολογικά για την ωρίμανση ενός ωαρίου στο σώμα της γυναίκας. Παρ’ ολ’ αυτά, αφού το ωάριο ολοκληρώσει την ωρίμανσή του με τη διαδικασία του IVM, στη συνέχεια οι διαδικασίες της γονιμοποίησής του, αλλά και καλλιέργειας και μεταφοράς του προκύπτοντος εμβρύου είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που ακολουθούνται σε έναν οποιονδήποτε κύκλο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

 

2 ivm2  
3 ivm3 ---λήψη ανώριμων ωαρίων---
4 ivm4  
5 ivm5  

 

 

 

  ISIGHT 

 
  fotolia life2  

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
Ο δικτυακός μας τόπος στοχεύει στην ενημέρωση σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Καλύπτονται θέματα θεωρητικά, τεχνικά, ενώ μπορείτε να βρείτε και διάφορες χρήσιμες
διευθύνσεις σχετικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
.:Ελλάδα για εξωσωματική:.  .:Τα στάδια της Εξωσωματικής γονιμοποίησης σε μια σελίδα:.
.:Δωρεάν ενημέρωση:.

 

line4

Ο πλήρης οδηγός για την εξωσωματική γονιμοποίηση - ρωτήστε μας για την εξωσωματική γονιμοποίηση ! E- [συμβουλευτική]

 ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ VIDEO

Εμβρυομεταφορά. Κλασική IVF. Γονιμοποιημένο ωάριο.
embryolab fert vidfront
Τα γονιμοποιημένα ωάρια καλλιεργούνται μέχρι την
ημέρα της εμβρυομετα-
-φοράς.
100,000 σπερματοζωάρια
προστίθενται σε κάθε ωάριο
και καλλιεργούνται
μέχρι το επόμενο πρωί.
Ένα γονιμοποιημένο ωάριο
στο οποίο διακρίνονται οι
δύο προπυρήνες του
που βρίσκονται στο
κέντρο του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 line3

a 8cellplus22009

 

line3

line3

line3

line3

line3

line3

 

blogatbottom