Friday, Jun 14th

Last updateSun, 21 Feb 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

G Nikas2

INSEMINIMI-ARTIFICIAL

albania

Vetëdiagnozë : Përballoni problem fekondimi?
Nuk jeni vetëm.Në qofte se ju dhe shoku i juaj perpiqeni të krijoni familje për me shumë se 12 muaj pa rezoultat,drejtohuni te një specialistë.
Nuk mund të ngeleni shtatëzane?
Moda e kohës  të vajzave të shtyjnë më tej kohën e shtatëzanisë në një moshë më të madhe ka reflektim të math në riprodhimin e tyre dhe lind në këtë rast nevoja e terapise së riprodhimit.
Shkaqet e vonesës së fekondimit:''
Ne skishimë ndjerë se kishimë problem.Mundoheshim për  afërsisht 2 vjet por thjeshtë besonim se donim clodhje.''
''Lamë prioritetin e një femije  sepse donim të perforconimë karjerën tonë që të kemi siguri ekonomike para se të krijojmë familje.Tani jemi të gatshëm por nuk është e lehtë që të ndodhë''.

Mundësite e fecondimit

Pjesa fisiologjike e rezultatit për çdo muaj për çifte të moshës 25 vjeç është 20%-përqindja e cila zvoglohet sa ritet mosha e gruas,vecanerishtë mbi 35 vjeç.
''Pse kemi problem fecondimi?''
Shkaqet e problemit të riprodhimit janë të shumta dhe perfshijnë shkaqe që kane të bejnë si burrat edhe grate,por edhe kombinimin e tyre me shkaqe të tjera.Shpesh përfshijnë probleme në lidhje me:
- prodhimin e spermës ose të qelizës vezë
- ndërtimi funksional të sistemit të riprodhimit të burrit ose të gruas dhe:
- mos funksionimi ormonal dhe ununitetit ndaj semundjeve tek burrat ose te grat
Me gjitatë mosha e gruas,steriliteti i burrit eshtë faktori me i rendesishëm që ndikon në mundësinë e fekondimit për një çift (në përqindje afërsishtë 40% shkaku i sterilitetit ka të bëjë me spermën).Faktor të tjerë përfshijnë:
- probleme të menstruacionit
- kanalet  e vezëve
- kombinimi i faktorëve të burrit dhe të gruas.

Bëni vetë diagnozë


Hapi i parë:Që të kuptoni nivelin e riprodhimit të bashkëshortit dhe të tyaj,lexoni me kujdes pyetjet e mëposhtme dhe në rast se pergjigjeni “PO” edhe në pak nga ato,drejtohuni tek specialisti.
Përpiqeni të rezultoj shtatëzania për më shumë se 12 muaj?
Jeni ju ose shoku i juaj mbi 35 vjeç?
Keni cikle të përcaktuara ose keni vrejtur munges periode?
Kishit 2 ose më shumë fecondime pa rezultat në të shkuaren?
Kishit përdorim të  mëparshëmë brënda mitrës spiral(IUD)?
Kishit infeksion brënda  mitrës ose mestruacion të vështirë?
Ekzistonë istori infeksioni me qelb ose infeksion te organeve gjenitale në ndonjërin nga çifti?
Keni puçra ose shumë qime?
Përballoni problem gjatë mardhenjes seksuale?
Kishte dikush nga ju më parë ndërhyrje kirurgjikale brënda barkut?
Vuan dikush nga të dy nga një sëmundje kronike(.diabet,tension të lartë arterial e tjera)?
Ekziston istori kimioterapie,ose terapi me rezeatim në ndonjërin nga çifti?

Hapi i dytë :Merni për një takim një specialist .( 0030 210 6869827)

Hapi i tret :Takoni një specialist të fecondimit artificial i cili mund të shënojë dhe të vlersojë istorikun tuaj kështu që të bisedoni dhe të vendosni për metodën më të përshtatëshme të terapise.

Ekziston problemi? 

Kur duhet të kërkojë ndimë një çiftë që mundohet për një fëmijë?

Në qoftë se 100 çifte nisin së bashku mundimin për fëmijë në fundë të 12 muajve përpjekjesh 85-90 do të kenë rezultat shtatëzanie.
Kështu është llogjike të kërkojë ndimë një çift deri sa të jenë plotësuar të paktën 12 muaj kontakt të lirë seksual.
Natyrisht pritje 12 muaj duhet kushti që brënda ketij afati të jenë në fuqi kushtet e mëposhtëmë kryesore:

- Ekziston manstruacion i regullt (perioda 22 deri 35 ditë)
- Kontakt seksual fiziologjik
- Mungesë të cfardolloj kunder fecondimit

Kur në fund të fundit një çift duhet të kërkojë ndime është dicka që është vendim personal.Rol të math loz mosha e gruas.Sa më e re të jetë gruaja, aq më i math është koha që eshte llogjik të presë një çift për fecondimin natyral shtatëzanie pa terapi.
Për të gjitha moshat në rast se nuk ka ndodhur fecondimi natyral mbas 2 vjetësh përpjekjesh kërkohet kontroll i çiftit.

Cilat kontrolle kryesorë duhen në kontrollini e riprodhimit?


Kontrolli i hedhjes së vezëve dhe cilësia e vezëve

- Matja e progresteronit në gjak ditën e 21 të ciklit (në cikël 28 ditësh)ose
- Vëzhgimi  i një vezoreje me eko-grafi deri sa të levizë veza.

Cilësia e vezëve ose në një farë mënyre dinamika e vezoreve me matjen e ormonit të vezores (FSH) në gjak.

Kontrolli i  komunikimit të mitrës me kanalet

Bëhet zakonisht me isterosallpigografi,një metodë rezesh e cila na lejon të shohim brendesine e mitrës edhe të kanaleve.


Spermodiagrame

Ekzistojnë kontrolle të tjera të ndryshime që mund të duhen në proçesin e kërkimit të çiftit steril siç është
- Laparoskopi
- Ysteroskopi
- Kontrolli i membranës të qafës së mitrës
-Karyotypi
- Kontroll i plotë ormonologjik e dhe të dyve e tjera

Ne bazë të rezultateve të kontrolleve çifti mund :
Ose  të qetësohet përderi sa të gjitha janë fiziologjike dhe të presë për një kohë akoma pa terapi.

Ose të kërkoje terapi shpejt ne rast se:
- Nuk ekziston komunikim në kanalet
- Spermodiagrami tregon një faze problemi
- Kanë kaluar mbi 18-24 muaj steriliteti me gjithse nuk ështe gjetur ndonjë problem në asnje nga të dy shokët.
Inseminimi artificial

Derdhja e spermës mund të jet hapi i parë për përballimin e sterilitetit ne një çift që do të bëjë fënijë.

Proipotezë bazë që të ketë sukses kjo metode është:

A) Gruaja të ketë komunikim tek kanalet e saj d.m.th të mos jenë te prishura ose të bllokuara nga çdo lloj arsye.
B) Mosha e gruas të jetë e pershtatëshme (në disa raste mosha përcakton mundësitë për ata që nisë duhet të bëjë derdhje sperme ose të shkojë direkt te fekondimi artificial).
C)Sperma e burrit të jetë e përshtatëshme dhe e aftë të fekondojë (numuri i mjaftueshëm, cilesi e mirë dhe lëvishmëri e spermatozoideve)
Kjo mtodë eshtë e thjeshtë në lidhje me fekondimin artificial, ndërsa përqindjet e suksesit shtohen shumë mbas disa tentativave që përsëriten siç i cakton mjeku.

Zhvillimi i vezëve si dhe përcaktimi i hedhjes së vezëve nga grupa ndiqet super ekografikisht.

Hedhja e vezëve ndoth një herë ne muaj (zakonisht në mezin e ciklit),shkëputet një vezë nga vezorja e gruas dhe shkon në kanalin që të fekondohet me kontakt seksual me një dhe të vetm spermatozoide ndërmjet milionave qe ekzistojnë.
Me superekografit që do bëjë gruaja mjeku do të jetë në gjendje të shikojë kur ështe dita e hedhjes së vezës së saj.

Zakonisht jepet gruas një injeksion (HCG) i cili do të ndihmojë doktori të llogarisë ditën e sakte dhe orën që bëhet derdhja e spermës (zakonisht 38 orë më pas)

Biologu në laborator do ta përpunojë spermën e të shoqit më centrifugim që të mbaje spematozoidet me lëvizshmëri më të mirë.Në vazhdim mjeku do ta vendosë spermën ne mitrën e gruas me katetire të përshtatëshëm.

Proçedura e derdhjes të spermës zgjat disa minuta dhe nuk shkakton fare dhimbje tek gruaja.Që këtej e tutje çifti do të presë 14 ditë deri sa të shohë në rast se kjo tentative solli shtatëzaninë.

Ёshtë e mundur në shumë raste ti jepet gruas që nga fillimi i ciklit ormone-gonadotropin, në menyre qe orgaonizmi i saj të prodhojë më shumë se një vezë që të shtohen mundësitë për bërje fëmije me që kemi më shumë se një vezë për fekondim.

 

Nga Giles Palmer-embriolog klinik / kosmogonia   / Mitera Athens
Komonikoni me ne : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  T +30-6972910822

 

 

ivf

  INSIGHT 

 
  fotolia life2  

  KOSMOGONIA IVF INFORMATION
  Information before, during and after infertility treatment  

 Everything IVF -Ask us about Assisted Reproduction and in  Vitro Fertilization

See all the VIDEOS

Embryo transfer. Fertilisation-IVF. Fertilised Oocyte.
embryolab fert vidfront

The fertilized oocytes are
cultured until the day of
embryo transfer.

100,000 spermatozoa are added to each egg andincubated until the next morning.

The fertilised oocyte.
showing two pronuclei.
One from each
parent

 

 

 

 

line4


line4

 

line4

 

blogatbottom