Friday, Jun 14th

Last updateSun, 21 Feb 2021 9am

Font Size

SCREEN

Cpanel

G Nikas2

Fekondimi artificial

albania

Fekondimi artificial:Hyrje
Shumë shkaqe të sterilitetit të burrit dhë te gruas mund të perballohen duke përdorur terapi te ndryshme.Pasi të  jene plotesuar analizat e sterilitetit doktori në bazë të rezultateve do të rekomandojë terapine e pershtatëshme.Ajo terapi mund të përmbajë mjete që të krijojnë lindjen e  vezës qe te shtohet prodhimi i vezëve të shëndosha,ndërhyrje të vogla kirurgjikale për korigjimin e  anomalive anatomike,hedhje sperme që të ndihmohen spermatozoidet të fekondojne vezët,ose forma terapie të perparuara që perdorim teknikat e riprodhimit të ndimuar ,siç është fecondimi artificial ose fekondimi i asistuar (IVF)

Fekondimi artificial me fjalë të thjeshta! ivf
Fekondimi artificial - Hapi i pare ivf

 

Hapi i pare  

ivf

Ne rast se ju shqetëson steriliteti  se nuk mund të ngeleni me bar, kujtoni se ngelja me bare është një proçes veçanërisht e komplikuar.Ne fakt vetëm 25% e çifteve mund të zërë femijë një muaj të çfarëdoshëm (kjo perqindje zvogëlohet deri sa mosha e gruas shtohet).Disa çifte duan më shumë kohë dhe perkujdesje që të arijnë objektivin e lindjes së një fëmije.
 
Më  parë ju edhe bashkëshorti juaj të filloni proçedurën e testit të sterilitetit do të duhet të njihni disa elemente nga të cilat mundet të perfitoni që të ngeleni me barë,siç është vezhgimi i cikleve mujore edhe kontakti seksual gjatë kohës që lindë veza. Me gjithë që mos  mund të arini kështu në objektivin tuaj,me gjithatë është një fillim i  mirë.
 
Fecondimi jashëtrupor –Fiziologjikishtë fekondimi bëhet në tubin uterin brënda trupit te femrës.Por kur një çift nuk mund të fekondimojë fiziollogjikisht,fekondimi artificial ose i asistuar  lejon fekondimin jashtë trupit të femrës.
Gjatë kohës së fekondimit jashtrupor mjeku përzgjedh vezët nga gruaja gjatë lindjes së vezëve.Vezët vendosen në një material mbjellës dhe pastaj atje shtohen edhe spermatozoidet  e burrit.Hapi i mbetshëm është transferimi i embrioneve që krijohen në mitrën e femrës.Në rast se embrioni  mbillet  ne mitër,atëher themi për ngeljen me barë (shtatëzani).
 
Me që se fazat e para të fecondimit artificial bëhen  me mënyre jo tradicionale,pjesa tjetër e shtatëzanisë duke përfshirë edhe lindjen jane të njejta me ato te shtatëzanisë fizillogjike.Me gjithë që fecondimi është artificial,fëmijët që lindin nga fekondimi jashtrupor nuk kanë ndryshime në asgjë nga ata që lindin nga fekondimi fisiologjikë.
 
Kostoja-Me përafersi mund të themi se mund te arijë 3000 euro.Në koston që do të thonë në qëndër nuk përfshihen barnat.
Zyrat e siguracioneve  më të shumtat mbulojnë në mënyrë të kënaqëshme koston e terapisë me barna për cikle të pakta terapie.

 

 

Teknikat e riprodhimit të ndihmuar (Fekondimi artificial)

Hedhje të spermës-një proçes i thjeshtë që mund të jetë hapi i pare per perballimin e sterilitetit. Përcaktimi i cikit menestual të ovulacionit te gruas ndiqet me anën e ekografise.Në vazhdimë mjeku derdh spermën  e përpunuar në mitër me kathetirë.

Fecomdimi jashtruporë përfshinë përzgjedhjen e vezëve dhe të spermës të cilat vijnë në kontakt në laburator dhe bëhet fecondimi jashtë trupit njërzorë.Rezultati i këtij proçesi është krijimi i embrioneve që vendosen në mitër.
 
Mikrofekondimi i vezëve(ICSI)-duke përdorur një teknikë specifike në laborator shtohen mjaftë mundusite per fekondimin e vezës,kur ekziston numur shume i ulët spermatozoideve.
 
Nga Giles Palmer-embriolog klinik Mitera / kosmogonia  
Komonikoni me ne : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     T +30-6972910822

 

 

ivf

 

Ekziston problemi? - Vetëdiagnozë- Inseminimi artificial

Riprodhimi i ndihmuar - Fekondimi jashtë trupit - Embrionollogjia


Kosmogonia Lab services- Këshilla dhe mbështetje

 

 

 

 

Hapi i pare   first steps 

 

Ne rast se ju shqetëson steriliteti  se nuk mund të ngeleni me bar, kujtoni se ngelja me bare është një proçes veçanërisht e komplikuar.Ne fakt vetëm 25% e çifteve mund të zërë femijë një muaj të çfarëdoshëm (kjo perqindje zvogëlohet deri sa mosha e gruas shtohet).Disa çifte duan më shumë kohë dhe perkujdesje që të arijnë objektivin e lindjes së një fëmije.

 

Më  parë ju edhe bashkëshorti juaj të filloni proçedurën e testit të sterilitetit do të duhet të njihni disa elemente nga të cilat mundet të perfitoni që të ngeleni me barë,siç është vezhgimi i cikleve mujore edhe kontakti seksual gjatë kohës që lindë veza. Me gjithë që mos  mund të arini kështu në objektivin tuaj,me gjithatë është një fillim i  mirë.

 

Fecondimi jashëtrupor –Fiziologjikishtë fekondimi bëhet në tubin uterin brënda trupit te femrës.Por kur një çift nuk mund të fekondimojë fiziollogjikisht,fekondimi artificial ose i asistuar  lejon fekondimin jashtë trupit të femrës.

Gjatë kohës së fekondimit jashtrupor mjeku përzgjedh vezët nga gruaja gjatë lindjes së vezëve.Vezët vendosen në një material mbjellës dhe pastaj atje shtohen edhe spermatozoidet  e burrit.Hapi i mbetshëm është transferimi i embrioneve që krijohen në mitrën e femrës.Në rast se embrioni  mbillet  ne mitër,atëher themi për ngeljen me barë (shtatëzani).

 

Me që se fazat e para të fecondimit artificial bëhen  me mënyre jo tradicionale,pjesa tjetër e shtatëzanisë duke përfshirë edhe lindjen jane të njejta me ato te shtatëzanisë fizillogjike.Me gjithë që fecondimi është artificial,fëmijët që lindin nga fekondimi jashtrupor nuk kanë ndryshime në asgjë nga ata që lindin nga fekondimi fisiologjikë.

 

Kostoja-Me përafersi mund të themi se mund te arijë 3000 euro.Në koston që do të thonë në qëndër nuk përfshihen barnat.

Zyrat e siguracioneve  më të shumtat mbulojnë në mënyrë të kënaqëshme koston e terapisë me barna për cikle të pakta terapie.

  INSIGHT 

 
  fotolia life2  

  KOSMOGONIA IVF INFORMATION
  Information before, during and after infertility treatment  

 Everything IVF -Ask us about Assisted Reproduction and in  Vitro Fertilization

See all the VIDEOS

Embryo transfer. Fertilisation-IVF. Fertilised Oocyte.
embryolab fert vidfront

The fertilized oocytes are
cultured until the day of
embryo transfer.

100,000 spermatozoa are added to each egg andincubated until the next morning.

The fertilised oocyte.
showing two pronuclei.
One from each
parent

 

 

 

 

line4


line4

 

line4

 

blogatbottom