Δευτέρα, Ιουν 01st

Last updateΠαρ, 23 Φεβ 2018 8pm

Font Size

SCREEN

Cpanel

Giles ivf

GIFT
Gamete intra fallopian transfer

Η διαδικασία GIFT (ενδο-σαλπιγγική μεταφορά γαμετών) είναι μια παραλλαγή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην IVF (εξωσωματικη γονιμοποιηση ), χρησιμοποιώντας πολλά από τα ίδια βήματα.

Μετά την ωοληψία από τις ωοθήκες (είτε με υπερηχο είτε με λαπαροσκόπηση) τα ωάρια και το σπέρμα τοποθετούνται στην μια εκ των δύο σαλπίγγων της γυναίκας για να γίνει γονιμοποίηση στον φυσικο τους περιβαλλον..

Η διαδικασία τοποθέτησης των ανακτημένων ωαρίων και του σπέρματος στο σώμα της γυναίκας απαιτεί λαπαροσκόπηση (μια μικρή χειρουργική διαδικασία). Αυτό διαφέρει από την κλασσική IVF, στην οποία τα ανακτημένα ωάρια τοποθετούνται σε ένα ειδικό τρυβλίο στο εργαστήριο και γονιμοποιούνται σε αυτό, δηλαδή έξω από το σώμα.

 

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται λιγότερο ευρέως από την IVF. Αν και με την GIFT η γονιμοποίηση μπορεί να επιτευχθεί στο φυσικό περιβάλλον, η IVF έχει το πλεονέκτημα της γονιμοποίησης στο εργαστήριο και την επιλογή συνεπώς των καλύτερων μορφολογικά εμβρύων 

 

Η GIFT είναι μια διαδικασία κατάλληλη σε γυναίκες που έχουν μια ομαλή και φυσιολογική λειτουργία των σαλπίγγων και οι άντρες τους φυσιολογικές παράμετρους σπέρματος.

 

Βιοψία Ενδομητρίου

Ποιος είναι ο σκοπός της βιοψίας ενδομητρίου;
Ο σκοπός της βιοψίας ενδομητρίου είναι να εντοπιστεί αν το ενδομήτριο ωριμάζει με φυσιολογικό ρυθμό έτσι ώστε να επιτραπεί στο γονιμοποιημένο ωάριο να εμφυτευτεί και να αναπτυχθεί.

Πότε γίνεται η βιοψία ενδομητρίου και τι ψάχνουμε;
Γίνεται κατά τη διάρκεια της ωχρινικής φάσης όταν στο ενδομήτριο συμβαίνουν συγκεκριμένες κυτταρικές αλλαγές. Μια μικροσκοπική εξέταση μικρού δείγματος του ενδομητρίου μπορεί να δείξει αν αυτές οι αλλαγές είναι φυσιολογικές.

Τι εννοούμε με τον όρο «φυσιολογική» ή «μη φυσιολογική» βιοψία;
Έρευνες έχουν δείξει ότι το ενδομήτριο περνά από διάφορες κυτταρικές αλλαγές καθημερινά, από την πρώτη μέρα ωορρηξίας έως την επόμενη εμμηνορρυσία Η βιοψία ενδομητρίου δίνει τη δυνατότητα στο γιατρό να διαπιστώσει αν το ενδομήτριο αλλάζει με φυσιολογικούς ρυθμούς. Αν ναι, η βιοψία χαρακτηρίζεται ως «συγχρονισμένη» ή φυσιολογική. Αν όχι, τότε η βιοψία χαρακτηρίζεται ως «ασύγχρονη» ή μη φυσιολογική.

Ποια είναι η θεραπεία για μια «ασύγχρονη» βιοψία;
Η θεραπεία βασίζεται στην αιτία που προκαλεί τη μη φυσιολογική αλλαγή του ενδομητρίου. Για να εντοπιστεί η αιτία χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση του κύκλου (παρακολούθηση κύκλου), χρησιμοποιώντας εξετάσεις υπερήχων και ορμονικές εξετάσεις αίματος ώστε να διαπιστωθεί η πορεία ανάπτυξης των ωοθυλάκιων.

Ποια είναι η διαδικασία της βιοψίας ενδομητρίου;
Ένας μικρός πλαστικός καθετήρας εισέρχεται ενδοκολπικά και ένα μικρό δείγμα ενδομητριακού ιστού αφαιρείται. Η διαδικασία διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα αλλά μπορεί να είναι επίπονη και να προκαλέσει την εμφάνιση κηλίδων αίματος.

Μετά τη διαδικασία η γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές της δραστηριότητες.

 

Assessment in endometrial receptivity:
nikas

 

blogatbottom